Raportowanie i monitoring ekspozycji walutowej

Wyzwanie:

  • Ręczny i bardzo czasochłonny proces sprawdzania poziomu zabezpieczeń przed nadmiernymi wahaniami kursów walut
  • Brak przejrzystości tego procesu dla pracowników odpowiedzialnych za zabezpieczenie

 

Rozwiązanie:

Konsultanci Elitmind dostarczyli rozwiązania analityczne i raportowe prezentujące bieżący poziom ekspozycji walutowej w firmie. Dane z SAP BW oraz centralnego systemu hedgingowego integrowane są w dedykowanej warstwie integracyjnej na podstawie której, zbudowany jest model analityczny przy użyciu narzędzi Microsoft BI SQL Server 2016

 

Korzyści dla Biznesu:

  • Poprawa efektywności procesu ekspozycji walutowej. Zastąpienie ręcznego i czasochłonnego procesu narzędziami, które automatycznie porównują i sprawdzają poziom ekspozycji walutowej
  • Umożliwienie monitorowania w trybie on-line i zabezpieczania ryzyka zmian kursów walut
  • Dostęp dla użytkowników biznesowych do narzędzi w celu sprawdzenia zabezpieczenia walutowego w podległych obszarach

Case studies