Contact us

Our team of experts is ready for your inquiry.

Office address

87 Grzybowska Street
00-844 Warsaw

Registration address

87 Grzybowska Street
00-844 Warszawa

NIP: 5242786047
REGON: 362766954
KRS: 0000581007

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

    Anti-SPAM question: Which is bigger, 2 or 8?