EN PL

Contact us

Our team of experts is ready for your inquiry.

Office address

Emilii Plater 10/53
00-669 Warsaw

Registration address

ul. Odkryta 11G/30
03-140 Warszawa

NIP: 5242786047
REGON: 362766954
KRS: 0000581007

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego