Projekt i wdrożenie platformy BI

Wyzwanie:

Brak scentralizowanej, elastycznej platformy analityczno-raportowej , która pozwoliłaby na integrację z innymi platformami.

Rozwiązanie:

Elitmind stworzył koncepcję i projekt wysokodostępnej platformy BI. Nasi konsultanci poprowadzili prace wdrożeniowe, i są obecnie odpowiedzialni za utrzymanie rozwiązania opartego na SQL Server 2016, SharePoint 2016 i Power BI Report Server. Dostępne usługi danych obejmują wszystkie modele baz danych, np. SQL Engine i Analysis Services (tabelaryczne i wielowymiarowe) oraz wszystkie dostępne usługi wizualizacji danych. Platforma pozwoliła na udostępnienie wszystkich funkcji Microsoft BI wielu użytkownikom biznesowym w modelu zarządzanym centralnie i w modelu samoobsługowym.

Korzyści dla Biznesu:

  • Umożliwienie uruchomienia platformy Business Intelligence , składającej się z ponad 20 niezależnych rozwiązań BI , dla wielu działów
  • Stworzenie nowej warstwy raportowania i eksploracji danych bazującej na hurtowni SAP BW, co pozwoliło skrócić procesy analityczne oraz wyeliminować ręczną i czasochłonną integrację danych
  • Skrócenie czasu dostarczania rozwiązań BI oraz wdrożenie podejścia interacyjnego we współpracy z biznesem
    • Zintegrowanie głównych systemów źródłowych w jeden model danych
    • Zapewnienie zaawansowanych funkcji analitycznych SQL Server 2016

Case studies