IoT – raportowanie procesów produkcyjnych

Wyzwanie:

Testy drukowane ręcznie z zewnętrznej aplikacji oraz brak integracji z innymi maszynami.

Rozwiązanie:

Elitmind dostarczył rozwiązanie raportowe integrujące systemy monitorowania suszenia transformatora z zestawem dedykowanych raportów.

Korzyści dla Biznesu:

  • Proces jest w pełni zautomatyzowany
  • Użytkownik może wydrukować wszystkie raporty z jednego procesu za pomocą kliknięcia lub eksportować do plików PDF, dostosowanych do identyfikacji firmy
  • Nową hurtownię danych można łatwo rozszerzyć o nowe maszyny
  • Łatwe tworzenie nowych raportów
  • Przejrzyste raporty wydajności dla operatora maszyny
  • Jedna centralna pamięć danych niezależna od maszyn produkcyjnych, które często są w trybie offline

Case studies