Architektura kluczowego systemu bankowego

Wyzwanie:

Kluczowy system bankowy wykorzystujący starszą bazę danych i trudną do skalowania architekturę IBM, blokujący plany rozwoju i konsolidacji

Rozwiązanie:

Usługi doradcze w zakresie:

  • Architektury SQL Server 2016 i migracji ze starszej architektury
  • Testów warunków skrajnych systemu podstawowego (opartych na rozwiązaniach lokalnych i na platformie Azure)
  • Podniesienia wydajności
  • Architektury Azure

Korzyści dla Biznesu:

  • Dostarczenie architektury umożliwiającej skalowanie kluczowego systemu i “odblokowanie” planów ekspansji biznesowej
  • Potwierdzenie gotowości SQL Server 2016 do spełnienia oczekiwań dotyczących wydajności i bezpieczeństwa systemu
  • Zapewnienie efektywnej kosztowo architektury opartej na platformie Azure dla środowiska deweloperskiego i testowego

Case studies