Analiza wykorzystania usług chmurowych i biling wewnętrzny

Wyzwanie:

  • Brak procesu wzajemnego obciążania i kontroli nad kosztami chmury (Azure, AWS, Google i inne),
  • Brak informacji o wykorzystaniu chmury.
  • Wysokie koszty użytkowania

Rozwiązanie:

Elitmind stworzył rozwiązanie analityczne, które dostarcza informacji o użytkowaniu i fakturowaniu dla działów IT, Kontrolingu i użytkowników końcowych w środowisku wielu krajów. Użytkownicy biznesowi wykorzystujący zasoby w chmurze mogą teraz monitorować wydatki w chmurze, analizować wykorzystanie zasobów i optymalizować koszty. Rozwiązanie zapewnia zdefiniowany zestaw raportów i umożliwia użytkownikom końcowym tworzenie nowych raportów za pomocą usługi Power BI. Ujednolicony, generyczny model analityczny przetwarzający dane z systemów źródłowych wielu, różnych dostawców bazuje na usługach SQL Server Analysis Services lub Azure Analysis Services.

Korzyści Biznesowe:

  • Zastąpienie ręcznego i czasochłonnego procesu za pomocą spójnych i zautomatyzowanych procesów zwrotu kosztów do działów IT i kontrolingu,
  • Dostarczanie użytkownikom końcowym codziennych informacji rozliczeniowych pozwalających śledzić, optymalizować i przewidywać koszty w chmurze,
  • Umożliwienie zmierzenia poziomu wykorzystania rozwiązań cloud’owych w odniesieniu do budżetu, zasobów i przyszłych inwestycji.

Case studies