Analiza sprzedaży

Wyzwanie:

Brak jednolitego źródła informacji dotyczących sprzedaży, raportów ze wskaźnikami KPI oraz szczegółowych danych na temat produktów. Nieszczelny proces przetwarzania danych.

Rozwiązanie:

Elitmind dostarczyło szczegółowy model danych sprzedażowych oparty na hurtowni Teradata z funkcjami, raportowaniem analitycznym i raportowaniem mobilnym, zastępując stare statyczne pliki Excel

Korzyści Biznesowe:

  • Wyeliminowanie codziennej dystrybucji raportów opartych na Excelu dla setek użytkowników
  • Zwiększenie bezpieczeństwa danych i zmniejszenie wycieków danych przy użyciu dostępu do danych na poziomie ról i danych geolokacyjnych
  • Zapewnienie mobilnych raportów i pulpitów menadżerskich do zarządzania na średnim i wyższym poziomie zarządzania
  • Rozszerzenie modelu raportowania o kategoryzację nowych produktów, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę
  • Zapewnienie scentralizowanego modelu danych sprzedażowych na Teradata, zmniejszając całkowity koszt posiadania
  • Zwiększenie wydajności raportów

Case studies