Analiza i monitoring czasu pracy

Wyzwanie:

Brak informacji o czasie spędzonym w biurze przez pracowników

Rozwiązanie:

Elitmind zintegrowało system dostępu do budynku i systemy bezpieczeństwa w celu dostarczenia raportów prezentujących statystyki czasu pracy. Rozwiązanie oparte jest na SharePoint 2016 i SQL Server 2016 z wykorzystaniem podejścia Row Level Security pozwalającego na analizę danych pracowników bezpośrednio raportujących do użytkownika systemu.

Korzyści dla Biznesu:

  • Umożliwienie menedżerom uzyskania informacji o czasie spędzonym w biurze przez ich pracowników
  • Możliwość budowania własnych analiz na podstawie danych z modelu
  • Stworzenie narzędzia dającego wstępną informację o dostępności pracowników w poszczególnych zespołach

Case studies