WYKRYWANIE NADUŻYĆ Zapobiegaj zewnętrznym i wewnętrznym nadużyciom

Nadużyciami zewnętrznymi nazywamy wszystkie nieuczciwe działania podejmowane przez osoby spoza organizacji w celu uzyskania zysku np. z nienależnego odszkodowania, czy poprzez próbę wyłudzenia kredytu. Do nadużyć wewnętrznych zaliczamy zaś wszystkie działania zakwalifikowane jako nieuczciwe i popełniane przez pracowników przeciw pracodawcy.

Nadużycia wewnętrzne

Chociaż nadużycia wewnętrzne zdarzają się rzadziej, niż nadużycia zewnętrzne – są zdecydowanie bardziej dotkliwe finansowo. Naszym klientom oferujemy skuteczne narzędzia do wyszukiwania, mierzenia i zwalczania nadużyć w organizacjach.

  • Implementacja reguł biznesowych, zdefiniowanych na bazie wiedzy eksperckiej
  • Analiza logów systemów i baz danych, w celu badania aktywności pracowników
  • Analiza sieci powiązań, pozwalająca na zidentyfikowanie osób potencjalnie współpracujących przy nadużyciach

Nadużycia zewnętrzne

Na zestaw rozwiązań dedykowanych do wykrywania nadużyć składają się następujące techniki analityczne:

  • Implementacja reguł biznesowych, zdefiniowanych na bazie wiedzy eksperckiej.
  • Detekcja anomalii, w celu wykrycia niestandardowych przypadków i wzorców.
  • Modele klasyfikacyjne zbudowane na podstawie danych historycznych.
  • Analiza sieci powiązań pozwalająca na zidentyfikowanie osób potencjalnie współpracujących przy nadużyciach.
  • Analiza danych tekstowych jako wsparcie w identyfikacji wszelkich niezgodności w danych tekstowych np. opisów zdarzeń.