SPRAWOZDAWCZOŚĆ OBLIGATORYJNA Twórz skuteczne sprawozdania

Instytucje finansowe zobowiązują się do tworzenia określonych sprawozdań finansowych np. NBP, BFG, MF, czy P&L. Naszym klientom z powodzeniem ułatwiamy to zadanie. Wdrażamy bazy raportowe (hurtownie danych) obszaru finansowego i generujemy kompletne sprawozdania z użyciem nowoczesnego narzędzia  Microsoft Reporting Services.

RAPORTY P&L

Poznaj raport rachunku Zysku i Strat.

Dla naszych klientów budujemy spójne bazy, w których konsolidowane są dane z różnych systemów źródłowych. Dzięki temu klient nie tylko ma wszystkie informacje w jednym miejscu, ale może także wgrać własny plan kont kontrolingowych. Poza tym oferujemy nasze kompleksowe wsparcie w wypracowaniu raportu.

Tworzenie z nami raportów P&L (Profit & Loss) to:

  • Szybka konsolidacja danych dzięki dedykowanym konektorom z systemami takimi jak: SAP ERP, Microsoft Dynamics AX, Navision oraz wiele innych.
  • Mapowanie kont księgowych na konta kontrolingowe.
  • Konsolidacja danych budżetowych z budowaniem wielu wersji raportów w zależności od wersji budżetów.
  • Porównywanie wyników z wielu lat dzięki wbudowanym mechanizmom porównywania: rok do roku, miesiąc do miesiąca, analizy What-id oraz wielu innych.
  • Modele analityczne dopasowane do budowy raportów P&L.
  • Możliwość raportowania w modelu SaaS.
  • Dostęp do danych na różnych poziomach i w różnych opcjach