ROTACJA PRACOWNIKÓW Zarządzaj rotacją pracowników

Rotacja pracowników jest jednym z kluczowych wskaźników sprawnego funkcjonowania firmy. Wysoka rotacja pociąga za sobą znaczne koszt. Jest też oznaką że w organizacji dzieje się coś niedobrego.

 

Rotacja pracowników to zjawisko, do którego możemy się przygotować i nad którym możemy mieć kontrolę. Potrzebujemy jednak konkretnych danych. Wykorzystujemy metody opisowe, które bazują na danych historycznych, a także zaawansowane metody analityczne służące przewidywaniu zachowań pracowników. Dzięki temu możemy uzyskać pełen obraz zjawiska i odpowiednio szybko zareagować, by zachować równowagę kadrową oraz przewidzieć wskaźnik rotacji.