HADOOP Zarządzaj dużymi zbiorami danych

Hadoop pomaga nam tam gdzie wolumen przetwarzanych danych wykracza poza możliwości tradycyjnej architektury.
Dowiedz się jak zarządzać i przetwarzać wielkie zbiory danych z wykorzystaniem technologii Big Data.

Dzięki skalowalności horyzontalnej oraz dużej liczbie modułów Hadoop jest technologią osiągalną dla każdego rozmiaru przedsiębiorstwa oraz potrafiącą poradzić sobie z nawet najbardziej nietypowymi wymaganiami. Wykorzystanie takich modułów jak MapReduce, HDFS, Kafka, Spark oraz ich implementacji dostarczonych przez Apache, Cloudera, Hortonworks czy Microsoft pozwala nam dopasować konkretną wersję oprogramowania lub usługi pod istniejące środowisko klienta. Wysoka znajomość chmury Microsoft Azure i Amazon Web Services pozwala patrzeć nam na Big Data nie tylko jako na rozwiązania on-premise, ale i usługi Cloud.

Contact us

Radosław Kępa

Digital Advisor & Founder

Phone