DATA & TEXT MINING Sięgnij po wiedzę ukrytą w danych

Dzięki zaawansowanym metodom data i text mining możemy wykryć związki i zależności występujące w dużych zbiorach danych, a także przewidywać prawdopodobieństwo wystąpienia określonych zjawisk rynkowych, takich jak churn czy fraud. Metody te często używane są komplementarnie, co pozwala na stworzenie dokładniejszych modeli.

DATA MINING.

Wydobywaj perełki z góry danych.

Teoretycznie przy dużej ilości rozproszonych danych trudno o wiążące wnioski i powiązania. Teoretycznie, bo w praktyce dajemy naszym klientom szeroką gamę rozwiązań pozwalających na odkrywanie korelacji i zależności pomiędzy danymi, nawet w dużych wolumenach. Do potrzeb naszych klientów dopasowujemy najlepsze techniki: analizę koszykową, metody statystyczne, elementy rozmytej logiki, klasyfikację, grupowanie, przewidywanie, czy analizę asocjacji.

TEXT MINING

Szukaj między wierszami.

Text mining to proces ekstrakcji wysokiej jakości informacji z danych tekstowych różnego typu. Dzięki różnorodnym technikom (np. kategoryzacji tekstu, identyfikacji tematu czy analizie sentymentu) text mining pozwala pozyskać wiedzę zawartą w tekstach. Znalezienie wzorców, trendów jest dziś dla biznesu bezcenne.

Contact us

Radosław Kępa

Digital Advisor & Founder

Phone