DATA SCIENCE AS A SERVICE (ElitAnalytics) Odkryj potencjał swoich danych

Usługa ElitAnalytics dedykowana jest klientom, którzy gromadzą dane, ale brakuje im narzędzi i koncepcji, co mogą z nimi zrobić.

Usługa obejmuje m.in:

  • Analizę potencjału danych.
  • Analizę opisową i eksplorację danych w tym analizę korelacji, testy statystyczne.
  • Budowę modeli predykcyjnych, segmentacyjnych, klasyfikacyjnych/regresyjnych.
  • Budowę modeli ekonometrycznych wraz z statystyczną analizą szeregów czasowych.
  • Statystyczną analizę wielowymiarową.
  • Analizę asocjacji, odkrywanie reguł.
  • Analizę tekstów (m.in. analiza sentymentu, klasyfikacja tekstów, ekstrakcja tematu).
  • Analizę sieci powiązań.
  • Analizę przeżycia.

Contact us

Radosław Kępa

Digital Advisor & Founder

Phone