ANALIZA KOSZTÓW Miej kontrolę nad kosztami

Kontroling finansowy stanowi trzon funkcjonowania każdej organizacji.
Nowoczesne rozwiązania BI wychodzą naprzeciw wyzwaniom współczesnego kontrolingu i stanowią gwarancję że będzie on szybki, dokładny i łatwo dostępny.

FULLY LOADED COST

Bądź świadomy pełnych kosztów.

Stworzyliśmy model analityczny dedykowany FLC. To zestaw kluczowych wskaźników i możliwości raportowych do analizy pełnych kosztów pracowniczych, produkcji towarów, usług czy projektów.

Analiza Fully Loaded Cost:

  • zawiera wszystkie dane o kosztach ujętych w analizie wykonania i budżetu dla danego obszaru biznesowego,
  • dostarcza cennych danych np. o rzeczywistych, kompletnych kosztach projektów czy zwrotach z inwestycji,
  • pozwala szybko identyfikować obszary z odchyleniami od budżetu,
  • pomaga określić trendy zachowań dla kluczowych wskaźników KPI,
  • zawiera wypracowane wskaźniki bazujące na danych historycznych, które pozwalają wyznaczyć oczekiwane koszty.

TOTAL COST AND FORECASTING

Przewiduj koszty i podejmuj lepsze decyzje.

Dla pełnej kontroli każdej organizacji niezbędna jest kompleksowa analiza kosztów i realizacji budżetu, a także wskaźniki, które pomagają podejmować lepsze decyzje w przyszłości. TCAF to analiza bazująca na zaawansowanych technikach. Pozwala na śledzenie anomalii, przewidywanie wiarygodnych kosztów i analizę what-if.

ABC: ACTIVITY BASE COSTING

Analizuj koszty przez działania.

W analizie kosztów istotny jest Rachunek Kosztów Działań. Dzięki niemu możemy dokładnie przypisać poniesione koszty do konkretnych obiektów (np. produktów, usług, klientów). Proponujemy narzędzia, które umożliwiają powiązanie zużycia zasobów z działaniami i obiektami kosztowymi z przypisaniem im odpowiedniego stopnia wykorzystania. Dzięki tej funkcjonalności klient może na bieżąco zarządzać kosztami, reagować na zużycie i alokować środki w najpotrzebniejsze obszary. Używamy technologii Microsoft oraz baz analitycznych OLAP czy Tabular, dzięki czemu budujemy bardzo wydajne modele Analiz Kosztów ABC.